RITA projekt: COVID-19 seotud majandusmõjude ning nende pehmendamiseks mõeldud poliitikameetmete tõhususe hindamine

Uurimisrühm

 

Uuringut teevad Tartu Ülikool (juhtpartner), SA Poliitikauuringute Keskus Praxis ja Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR OÜ. Tartu Ülikoolist osalevad uuringus sotsiaalteaduste valdkonnast majandusteaduskond ja Johan Skytte poliitikauuringute instituut (IT mõju-uuringute keskus CITIS).

Tartu Ülikoolis toimub teadusel põhinev õppetöö meditsiinist filosoofiani ning geneetikast informaatikani. Tartu Ülikoolis on 4 valdkonda: humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, sotsiaalteaduste valdkond, meditsiiniteaduste valdkond ning loodus- ja täppisteaduste valdkond. Tartu Ülikooli majandusteaduskond on majandus-, juhtimis- ja ettevõtlusalase hariduse pakkuja Eestis. Johan Skytte poliitikauuringute instituudi IT mõju-uuringute keskus CITIS on 2015. aastal asutatud integreeritud õppe- ja uurimiskeskus, mille eesmärk on kasutada erinevate Eesti avalike e-teenuste (nt e-valimised, mobiilne parkimine, e-tervis, digitaalne ID, e-residentsus, jne) suurandmeid, et hinnata nende teenuste majanduslikku, poliitilist ja sotsiaalset mõju. 

SA Poliitikauuringute Keskus Praxis on kodanikualgatuslik, sõltumatu ja avalikes huvides tegutsev mõttekoda. Praxis loodi 2000. aastal ning on nüüdseks arenenud Kesk- ja Ida-Euroopa üheks suurimaks sotsiaal-majanduslike teemade mõttekojaks. Praxis viib uuringuid ellu ennekõike viies fookusvaldkonnas – (a) haridus; (b) majandus; (c) kodanikuühiskond ja riigivalitsemine; (d) tervis; (e) töö- ja sotsiaalelu. Iga valdkonna uurimiseks on Praxises oma ala ekspertanalüütikutest koosnevad uurimismeeskonnad.

Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR OÜ on 2007. aastal rakendusuuringute teostamiseks loodud ettevõte. CentAR teostab uuringuid nii era- kui avalikus sektoris, keskendudes peamiselt tööturu-, sotsiaal- ja hariduse, aga ka transpordi ja ettevõtluse valdkonna analüüsidele. CentARi peamiseks tugevuseks on lai analüüsimeetodite arsenal, mis võimaldab eriilmelistele analüüsiprobleemidele leida sobiliku metoodilise lahenduse. CentARi põhiliseks tegevuseks on rakendusuuringute teostamine alates uuringu metoodika kavandamisest ning lõpetades tulemuste analüüsimise ja esitlemisega.

Tööpakettide (TP) jaotus on alljärgnev:

Tööpakettide jaotus