RITA projekt: COVID-19 seotud majandusmõjude ning nende pehmendamiseks mõeldud poliitikameetmete tõhususe hindamine

Avaleht

RITA C-19 majandus ehk COVID-19 seotud majandusmõjude ning nende pehmendamiseks mõeldud poliitikameetmete tõhususe hindamise projekti eesmärk on toetada riiki koroonapandeemia tõttu kehtestatud tegevuspiirangute mõju hindamisel ja teadmistepõhise kriisipoliitika kujundamisel.
vanalinn

Foto: unsplash.com

Fotod: unsplash.co

2019. aasta lõpus Wuhanist alguse saanud COVID-19 viiruse puhang mõjutab majandust kogu maailmas, seda nii otseselt (inimeste haigestumisest tulenevad mõjud) kui kaudselt (riikide poolsed meetmed viiruse leviku piiramiseks). Riikide poolt rakendatud COVID-19 piirangute majanduslikke mõjusid leevendavad meetmed on olnud küllaltki mitmekesised, kuid senini puudub analüüs, millised kriisileevendusmeetmed on olnud tõhusaimad ning millised on parimad valikud majanduse taastamiseks ja järgmisteks viiruslaineteks ettevalmistamiseks. Uuringu eesmärgiks on saada ajakohast ja kvaliteetset infot pandeemiast tingitud kriisi ning selle leevendamiseks välja töötatud kriisileevendusmeetmete mõju kohta, mida oleks võimalik kasutada poliitikaotsuste (vanade meetmetega jätkamine, uute välja töötamine) tegemiseks.

Selles projektis on põhirõhk kvaliteedil, kiirusel ja uurimismeeskonna valmisolekul ametkonda jooksvalt nõustada.