RITA projekt: COVID-19 seotud majandusmõjude ning nende pehmendamiseks mõeldud poliitikameetmete tõhususe hindamine

1. Avakohtumine 18.11.2020

18. november 2020 MS Teamsi keskkonnas virtuaalse koosolekuna toimunud juhtkomisjoni ja töörühmade avakohtumise materjalid: