RITA projekt: COVID-19 seotud majandusmõjude ning nende pehmendamiseks mõeldud poliitikameetmete tõhususe hindamine

Tulemused

Avalikult kättesaadavad publikatsioonid ja muud materjalid:

Projekti “C-19 Majandus” lõppraport:

I. COVID19 kriisi ja selle leevendusmeetmete mõju haavatavamatele gruppidele Eestis

II. COVID19 kriisi mõju majandusele

III. Rahvusvahelise kogemuse analüüs ja süntees

 

Projekti pikenduse “Ukraina kriisiga seotud teemade uurimine” avalikult kättesaadavad publikatsioonid: