RITA projekt: COVID-19 seotud majandusmõjude ning nende pehmendamiseks mõeldud poliitikameetmete tõhususe hindamine

Materjalid partnerile

Selles sektsioonis on partnerile kättesaadavad projektiga seotud materjalid ja dokumendid.

Tehniliste küsimuste korral palun kirjutage: kaidi.nommela@ut.ee